Kuidas twitteri abil tööpuuduse määra prognoosida

Inimeste käitumine on tihedalt mõjutatud nende sotsiaalsest ja majanduslikust positsioonist. Sellest tulenevalt võtsid paar hispaania andmeteadlast vastu väljakutse prognoosida hispaanlaste säutsude põhjal tööpuudust riigi eri piirkondades. Tulemused näitasid selgeid erinevusi kõrge ja madala tööpuudusega piirkondade vahel. Näiteks kõrge tööpuudusega piirkondades oli tunduvalt suurem arv hommikusi ja keskpäevaseid säutse. Samuti sisaldasid need säutsud suurema tõenäosusega sõnu

Personaliseeritud tootesoovitused klientidele

Klientide ostuajalugu on väärtuslik kraam - selle põhjal on võimalik määratleda sarnasete huvidega kliendid, teineteist täiendavad tooted (tooted, mida ostetakse koos), tooted, mis on sarnased "maitse" perspektiivist jne. Järgnevas artiklis kirjeldab andmeteadlane Robert Hall personaliseeritud tootesoovituste leidmise protsessi veebikaubamaja Etsy jaoks. Kokkuvõtlikult lasid antud näite puhul analüütikud arvutil kirjeldada igat Toodet ja Klienti määratud hulga

Maailma ärikeskkond 2014. aasta I kvartalis

Globaalne majandus Globaalne majandus jätkas märtsis rahulikku tõusu kõrgemale. Äriaktiivsus kiirenes teenindavates sektorites ning aeglustus mõnevõrra tööstussektoris. Negatiivse märgina aeglustus uute tellimuste kasv 9 kuu madalaimale tasemele ning pooleliolevate tööde maht pöördus langusesse. Geograafiliselt oli pilt sarnane eelnevatele kuudele: arenenud majandused (USA, Jaapan, Euroala) on veduriks ja arenevad majandused (Hiina, Venemaa, Brasiilia) piduriks. Ostujuhtide indeks