Globaalne äriaktiivsus (mõõdetuna ettevõtete ostujuhtide küsitluste tulemuste põhjal) oli 2015. aasta lõpuks langenud madalale tasemele. Seejuures oli äriaktiivsus tugevam arenenud majandustes (USA ja Euroala) ning nõrgem riikides, kus energeetikasektor on suure osakaaluga (Näiteks Brasiilia ja Venemaa).

Aasta esimesed kaks kuud tõid äriaktiivsuse täiendava languse ja globaalse tööstuse ostujuhtide indeks jõudis veebruaris paigalseisu väljendava 50 punkti tasemele. Viimati oli indeks nii madalal 2012. aasta lõpus. Kvartali viimane kuu tõi tööstussektoris aga väikese positiivse pöörde – ostujuhtide indeksi väärtus kasvas veebruariga võrreldes nii Euroalal, USA-s, Hiinas kui ka Brasiilias.

man_pmiÄriaktiivsus teenindavas majanduses on olnud mõnevõrra kõrgem kui tööstuses, kuid trendid on sarnased – nõrkus aasta kahel esimesel kuul ja positiivne pööre märtsis. Täiendavalt võib lisada, et globaalses mastaabis on ärisektoritest hetkel kiiremat kasvu näitamas toiduainete, jookide, tervishoiuteenuste ja infotehnoloogia sektor. Nõrgema poole pealt paistavad silma telekommunikatsiooni, metsa- ja paberi, transpordi ja masinatootmise sektor. Kokkuvõttes tuleb loota, et märtsi positiivsus saab aasta teises kvartalis jätku.

service_pmi