Lühike ja ülevaatlik kokkuvõte äriaktiivsusest maailmas 2015. aasta lõpus. Kes ja kus tõuseb ja langeb ning mida võiks oodata algavalt aastalt!?

Kokkuvõtlik pilt erinevate ärisektorite aktiivsusest

Kui mul lubataks esitada vaid üks infokild, iseloomustamaks globaalset majandust, siis valiksin alljärgneva graafiku. Siia on kantud maailma ühe olulisema väärtpaberiindeksi SP500 ettevõtete tegevuskasumid ärisektorite lõikes. SP500 koosneb suurtest globaalsetest ettevõtetest ja nende majandustulemused maalivad globaalsest majandusest väga hea pildi. Antud juhul on graafikule pandud iga ärisektori kolme viimase aasta tegevuskasumi aastane kasv kolmandas kvartalis.

Graafiku esimesest aknast näeme, et kui 2013. ja 2014. aastal näitas SP500 koond tegevuskasum (s.o kõik ärisektorid) positiivset kasvu, siis 2015. aasta kolmandas kvartalis oli koondkasum languses. Graafiku järgnevatest akendest aga selgub, et negatiivse kasvu põhjuseks on energia ja materjalidega tegelevate ettevõtete nõrkus. Ka esmatarbekaupade ja kommunaalide sektor oli kolmandas kvartalis kerges languses, kuid seevastu kõik teised ärisektorid on jätkuvalt kasvamas.

sp_opprof

Majandusaktiivsus valitud riikides

Läheme siit edasi riikide võrdlusega ja vaatame graafikut, millele on kantud tööstustoodangu aastased kasvunumbrid. Iga riigi kohta on esitatud taas kolme aasta numbrid, et näha, kas kasv on pigem kiirenemas või aeglustumas. Üldiselt on globaalse tööstuse kasv aeglustunud ning mitmete suurriikide kasv pööras möödunud aasta lõpus langusesse. Siin on oluline aga meelde tuletada esimest joonist, millelt nägime, et nõrkus tuleneb eeskätt materjalide ja energeetika sektorist. Need riigid, mille jaoks eelnimetatud kaks ärisektorit on suurema olulisusega, näitavad täna ka nõrgemaid numbreid. Positiivse poole pealt peab eraldi esile tõstma Euroala, mille tööstussektori kasv on aasta-aastalt kiirenenud ja majandus on tugevamatel jalgadel kui varem. Euroala tugevus on Eesti jaoks kindlasti oluline, kuna ka meie tööstussektori numbrid on viimastel aastatel nõrgenenud.

ind_production

Tööstussektori kõrval on hea alati visata pilk peale ka jaemüügi sektorile, kuna need kaks võivad käia mõnevõrra erinevat rada ning jaemüük annab parema tunnetuse riigi sisenõudlusest (s.o kohalike elanike tarbimine). Negatiivse poole pealt paistavad ka jaemüügi puhul silma Brasiilia ja Venemaa, kasv kõigis teistes graafikule kantud riikides on aga positiivne. Kui tööstussektor on Eestis nõrgenenud, siis jaemüük püsib korralikus kasvus. Teisisõnu on sisenõudlus kodumaal üsna tugev.

retail

Mida ettevõtted asjast arvavad!?

Eelnevad kaks graafikut näitavad tööstussektori ja jaemüügi reaalset statistikat, kuid tegemist on paari kuu vanuste tulemustega. Õnneks on meil ka veidi uuemat infot äriaktiivsusse kohta. Igal kuul küsitakse ettevõtete ostujuhtidelt, kas nende ettevõte on kasvamas või langemas ning tulemused on hetkeolukorra heaks indikaatoriks.

Alljärgnevatest joonistest esimesel on tööstussektori ettevõtjate küsitluste tulemused ja teisel teenindava majanduse ettevõtete küsitluse tulemused. Kui indeksi väärtus ületab 50 punkti, viitab see kasvule. Näeme, et Euroala ettevõtjad tunnetavad äriaktiivsuse jätkuvat kasvu nii tööstuses kui ka teenindavas majanduses. USA tööstussektor on nõrgenenud, samas kui teenindava majanduse ettevõtjat tunnevad end jätkuvalt mugavalt. Hiina on mõlemal graafikul kasvu ja langust eraldava piiri läheduses. Venemaa ja Brasiilia äriaktiivsus positiivseid arenguid veel loota ei luba.

man_pmi

service_pmi

Kokkuvõte

Maailma ärisektorid käivad erinevat rada – energeetika ja materjalide sektor on tugevas languses, samas kui teised ärisektorid on valdavalt kasvamas. Riikides, kuid energeetikasektor on suure osatähtsusega (valdavalt arenevad majandused nagu Brasiilia ja Venemaa) näitab majandus pigem nõrkust. Ka Hiina majanduskasv on viimastel aastatel oluliselt nõrgenenud, omades ka tugevat globaalset mõju. USA on aga jätkuvalt kasvamas ja Euroala on aasta-aastalt tugevnenud. Globaalse tööstuse nõrkuse tõttu on nõrgenenud tööstussektor ka Eestis. Sisemaine nõudlus on seevastu tugev ja näitab korralikke kasvunumbreid.