Globaalne majandus

Globaalne majandus jätkas märtsis rahulikku tõusu kõrgemale. Äriaktiivsus kiirenes teenindavates sektorites ning aeglustus mõnevõrra tööstussektoris. Negatiivse märgina aeglustus uute tellimuste kasv 9 kuu madalaimale tasemele ning pooleliolevate tööde maht pöördus langusesse. Geograafiliselt oli pilt sarnane eelnevatele kuudele: arenenud majandused (USA, Jaapan, Euroala) on veduriks ja arenevad majandused (Hiina, Venemaa, Brasiilia) piduriks.

Ostujuhtide indeks (Purchasing Managers Index – PMI) on maailmamajanduse hetkeseisu kõige varajasem indikaator. Indeks pannakse kokku kord kuus ettevõtete ostujuhtide küsitluse tulemuste põhjal. Küsitlus hõlmab hinnangut tootmismahule, uutele tellimustele, tööhõivele ning tootmissisendite hinnakasvule. Indeksi väärtus üle 50. punkti viitab äriaktiivsuse kasvule ning väärtus alla 50 punkti äriaktiivsuse langusele.

Euroala

Euroala äriaktiivsus näitas märtsis märke aeglustumisest, kuid viimaste aastate kontekstis ollakse jätkuvalt kõrgel tasemel. Riikidest kuulus esikoht Iirimaale, kus äriaktiivsus kasvas viimase 7 aasta kiireimas tempos. Teisel kohal oli Saksamaa ning kolmandal Hispaania. Oluline positiivne muutus toimus aga Prantsusmaal, kus äriaktiivsus pöördus pärast neljakuulist langust taas tõusule. Seevastu kasv Itaalias langes kolme kuu madalaimale tasemele.

Eesti

Eesti majandusosaliste kindlustunne langes teist kuud järjest. Varasemast negatiivsemalt olid seejuures meelestatud tööstussektori osalised ja tarbijad. Teisalt teenindus- ja ehitussektori ning jaemüügi osalised hindasid olukorda varasemast positiivsemalt. Peamine oht Eesti ettevõtjatele on täna Venemaa nõrgenev majandus ja ebastabiilne poliitiline olukord. Ka põhjanaabrite majandusosaliste meelestatus on viimastel kuudel nõrgenenud: Nii Rootsi kui ka Soome majandussentiment oli märtsis 5 kuu madalaimal tasemel. Kokkuvõttes on Eesti ettevõtjate jaoks väljavaated mõnevõrra halvenenud, kuid suurteks muutusteks täna põhjust veel ei ole.

1404majandus