Koostasime Andmeteaduse poolt loodud turuanalüüsi tööriista www.konkurentsikaart.ee abil raporti uutest, kiirelt kasvavatest Eesti ettevõtetest. Raportis on esitatud kuni 1 aasta vanused ettevõtted, kes tasusid möödunud kvartalis makse kõige enam. Teisisõnu on tegemist uute, kiire kasvuga ettevõtetega. Iga maakonna kohta on esmalt toodud graafik ning sellele järgnevas tabelis on esitatud lisainformatsioon (ettevõtte nimi, reg.kood, maakond ja juhatuse koosseis). Raport on kättesaadav järgnevalt aadressilt (Vaata raportit)

Konkurentsikaart on uus tööriist graafilise turuanalüüsi tegemiseks. Täisversioonis on ligipääs kõigile Eesti ärisektoritele ja saate analüüsida ka vabalt valitud ettevõtteid omavahel. Muutujad, mida saate analüüsida on järgmised: Müügitulu, Eksport, Kasum, Tasutud maksud, Võidetud hanked, Saadud toetused, Personal ja Bilansinäitajad. Tulemusi ja ettevõttete järjestust saate filtreerida nii maakonna kui ka ettevõtete vanuse lõikes.