Optimeerimine

Kas tegevus xx on kasumlik!? Kuidas organiseerida ümber tarne/logistika/tootmisahel, kui eesmärgiks on minimeerida kulud ning arvesse tuleb võtta 100+ muutujat!?

Klasterdamine

Millistesse gruppidesse jaotuvad minu kliendid tegelikult? Mis neid gruppe iseloomustab? Kuidas personaliseerida turunduskampaaniaid?