investeerimine

2016. I kvartal – nutitelefonide turu esmakordne langus (Apple vs Samsung)

Nutitelefonide tellimused vähenesid 2016. aasta I kvartalis globaalselt 3% (Reuters). Kahe suurima tegija (Apple ja Samsung) majandustulemustest leiab aga paar huvitavat arengut, mis väärivad kirja panemist. Esmalt Apple. Eilsest kvartaliaruandest selgub (vt alljärgnev tabel), et Apple müügitulu langes aastases võrdluses -13%, seejuures iPhone langes 18%, iPad 19% ja Mac ehk arvutid 9%. Väljalõige Apple kvartaalsetest

Aktsiainvesteeringud II kvartalis

Arengud globaalses majanduses ja börsidel Aasta teine kvartali ei toonud erilisi edasiminekuid ei USAs ega ka Baltikumis. Mõlemal turul jäid väärtpaberiindeksid ligikaudu samale tasemel, millelt kolm kuud tagasi alustati. Kui kvartali lõpp välja arvata, oli tegemist rahuliku valmistumisega suveperioodiks. Viimased nädalad tõi Kreeka aga turgudele tuntava koguse rahutust ja investorite tulevikuhirmu suurenemist, mis leidis oma