majandus

Globaalne äriaktiivsus näitas märtsis kiirema kasvu märke

Globaalne äriaktiivsus (mõõdetuna ettevõtete ostujuhtide küsitluste tulemuste põhjal) oli 2015. aasta lõpuks langenud madalale tasemele. Seejuures oli äriaktiivsus tugevam arenenud majandustes (USA ja Euroala) ning nõrgem riikides, kus energeetikasektor on suure osakaaluga (Näiteks Brasiilia ja Venemaa). Aasta esimesed kaks kuud tõid äriaktiivsuse täiendava languse ja globaalse tööstuse ostujuhtide indeks jõudis veebruaris paigalseisu väljendava 50 punkti

Globaalse majanduse pulss uuele aastale vastu minnes

Lühike ja ülevaatlik kokkuvõte äriaktiivsusest maailmas 2015. aasta lõpus. Kes ja kus tõuseb ja langeb ning mida võiks oodata algavalt aastalt!? Kokkuvõtlik pilt erinevate ärisektorite aktiivsusest Kui mul lubataks esitada vaid üks infokild, iseloomustamaks globaalset majandust, siis valiksin alljärgneva graafiku. Siia on kantud maailma ühe olulisema väärtpaberiindeksi SP500 ettevõtete tegevuskasumid ärisektorite lõikes. SP500 koosneb suurtest

Aktsiainvesteeringud II kvartalis

Arengud globaalses majanduses ja börsidel Aasta teine kvartali ei toonud erilisi edasiminekuid ei USAs ega ka Baltikumis. Mõlemal turul jäid väärtpaberiindeksid ligikaudu samale tasemel, millelt kolm kuud tagasi alustati. Kui kvartali lõpp välja arvata, oli tegemist rahuliku valmistumisega suveperioodiks. Viimased nädalad tõi Kreeka aga turgudele tuntava koguse rahutust ja investorite tulevikuhirmu suurenemist, mis leidis oma

Võtame vaestelt ja jagame … kõigile!?

Kütuseaktsiis on aktuaalne, kuid vähe tähelepanu on saanud selle maksu peamine probleem - asjaolu, et mida vaesem oled, seda kõrgem on sinu maksumäär, võrreldes sinu sissetulekuga! Kohe selgitan! Esmalt, kütus on täna kaup, mille tarbimisel on teatud minimaalne võimalik tase, sõltumata sissetulekust. Oletame lihtsuse huvides, et selleks tasemeks on 100 eurot. See on siis väljaminek,

Aktsiainvesteeringutest 2015. aasta I kvartalis

Arengud globaalses majanduses ja börsidel Kui 2014 oli Balti väärtpaberiturul langusaasta, siis 2015. aasta esimeses kvartalis kasvas koduturg ca 13.5%. USA turg, mõõdetuna SP500 aktsiaindeksi järgi, jäi aga praktiliselt aasta lõpu tasemele. 2015. aasta esimestel kuudel on globaalne äriaktiivsus suurenenud ning seda eeskätt teenindavate sektorite arvelt. Aktiivsuse kasv tööstussektoris on olnud tagasihoidlikum. Geograafiline pilt reedab

Kuidas twitteri abil tööpuuduse määra prognoosida

Inimeste käitumine on tihedalt mõjutatud nende sotsiaalsest ja majanduslikust positsioonist. Sellest tulenevalt võtsid paar hispaania andmeteadlast vastu väljakutse prognoosida hispaanlaste säutsude põhjal tööpuudust riigi eri piirkondades. Tulemused näitasid selgeid erinevusi kõrge ja madala tööpuudusega piirkondade vahel. Näiteks kõrge tööpuudusega piirkondades oli tunduvalt suurem arv hommikusi ja keskpäevaseid säutse. Samuti sisaldasid need säutsud suurema tõenäosusega sõnu