Masinõppimise kasutamine ettevõtluses

Masinõppimine (machine learning) hõlmab algoritme, mis suudavad õppida, tuvastada peidetud seoseid ja teha prognoose. Masinõppimise mudelitest võib mõelda kui tehisintelligentsetest töötajatest, kes on alguses väga rumalad, kuid mida rohkem infot neile ette anname, seda targemaks nad muutuvad. Masinõppimise mudelid jaotuvad kaheks: suunatud (supervised) ja mittesuunatud (unsupervised). Esimesel juhul teame me varasema kogemuse baasil, milline on