Inimeste käitumine on tihedalt mõjutatud nende sotsiaalsest ja majanduslikust positsioonist. Sellest tulenevalt võtsid paar hispaania andmeteadlast vastu väljakutse prognoosida hispaanlaste säutsude põhjal tööpuudust riigi eri piirkondades. Tulemused näitasid selgeid erinevusi kõrge ja madala tööpuudusega piirkondade vahel. Näiteks kõrge tööpuudusega piirkondades oli tunduvalt suurem arv hommikusi ja keskpäevaseid säutse. Samuti sisaldasid need säutsud suurema tõenäosusega sõnu “töö” või “töötus” ning lisaks oli neis sõnumites ka enam kirjavigu (võib viidata töötute madalamale haridustasemele).

Loe uuringust pikemalt