Olen viimase aasta jooksul kokku puutunud mõne projektiga, mille eesmärgiks on automatiseerida juhtide otsustusprotsessi ettevõtetes, kasutades selleks masinõppimise tehnikaid. Kahjuks on selline lähenemine määratud hukule.

Andmeteaduse ja masinõppimise puhul arvatakse sageli, et me saame panna masinad täielikult enda eest otsuseid tegema. Reaalsus tähendab andmeteadus aga midagi muud: masinad suudavad küll arvesse võtta tohutu hulga detaile ning töödelda läbi minevikuandmeid, kuid andmeteadus nõuab kujutlusvõimet ja kognitiivseid võimeid.

Teisisõnu, loogilist mõtlemist ja otsuste vastuvõtmist ei saa ja ei tohi automatiseerida. Arvutitest tuleks mõelda kui liinitöötajatest, kelle eesmärgiks on andmete puhastamine suure hulga numbrite närimine. Ärilised otsused jäävad aga jätkuvalt juhtide teha. Juhtide ja arvutite vahele jäävadki andmeteadlased, kes annavad juhtidele otsuste tegemiseks vajaliku sisendi selgel kujul ning kasutavad selle sisendi saamiseks arvutite abi.

Loe samal teemal artiklit kahe Booz Allen-i andmeteadlasega, kes kirjeldavad masina-inimese seost.