Praktiline koolitus “Andmeteadus on popp”

Koolituskava


04. november 16:00 – 18:30

Mis on andmeteadus, masinõpe ja tehisintellekt – Läbi analoogiate tutvustakse osalejatele andmeteaduse, masinõppe ja tehisintellekti olemust ja omavahelisi seoseid. Osalejad saavad teada, kuidas erineb masinõpe programmeerimisest. Tutvustatakse masinõppe kolme põhiliiki (juhendatud õpe, juhendamata õpe ja stiimulõpe).


05. november 16:00 – 18:30

Andmete ettevalmistamine ja töötlemine programmeerimiskeeles Python – Tutvustatakse andmeteaduse tööriistu Python, R ja Google Colaboratory, õpetatakse Python’i põhialuseid ning andmeteadlaste hulgas populaarsed programmeerimisteeke. Samuti tehakse läbi praktiline näide andmete ettevalmistamisest Python’ga.


11. november 16:00 – 18:30

Andmete visualiseerimine ja veebirakenduste loomine – Osalejad õpivad andmete visualiseerimise põhimõtteid ning tehakse läbi praktilised näited interaktiivsete graafikute ja lihtsamate veebirakenduste loomisest.

Andmeteaduse projektide juhtimine – õpetatakse andmeteaduse projektide põhilisi samme ning vigade vältimist.


12. november 16:00 – 18:30

Prognoosimine ja mustrite leidmine andmetest – osalejad saavad teadmised andmete kogumisest ja ettevalmistamisest ning tehakse läbi praktilised näited prognoosimudelite ehitamisest.


18. november 16:00 – 18:30

Masinnägemine ja tekstitöötlus – õpetatakse masinnägemise ja tekstitöötluse kasutuslugusid ning tehakse üheskoos läbi praktilised näited.


19. november 16:00 – 18:30

Otsustusprotsessi toetamine ja automatiseerimine – osalejad õpivad optimeerimist ja stiimulõpet ehk kuidas panna masin iseseisvalt otsuseid tegema.


Koolituse sihtrühm

Osalema oodatakse noori vanuses 16-26 eluaastat. Koolitus sobib nii algajatele andmeteaduritele (kes on programmeerimisega kokku puutunud vaid algtasemel) kui ka edasijõudnutele. Selle saavutamiseks rikastatakse koolituse teoreetiline osa analoogiate ja näidetega. Kõik praktilised ülesanded, mis eeldavad koodi kirjutamist, tehakse koolitaja poolt läbi. Algajad saavad jälgida koolitaja tegevust ning edasijõudnud võivad püüda ülesandeid ise lahendada.

Koolituse korraldus

  • Koolitus toimub virtuaalselt Microsoft Teams’i keskkonnas – enne koolituse algust saadetakse osalejatele virtuaalkoolituse link.
  • Koolitus toimub eesti keeles.
  • Koolitus on osalejatele tasuta (koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond).
  • Koolituse osalejatel on kohustuslik läbida kõik 6 koolituspäeva. Igas koolituspäevas on õppetegevust 3-4 tundi (koos vahepausidega).

Koolitaja Kristjan Eljand

Kristjan on Eesti esimese täielikult andmeteadusele keskendunud ettevõtte (Andmeteadus OÜ) asutaja. Ta on töötanud 3 aastat Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse STACC tegevjuhina, koordineerides enam kui 50. andmeteadurist koosneva tiimi tööd. Täna töötab Kristjan Eesti Energia Technology Scoutina, keskendudes uute andmetehnoloogiate uurimisele ja õpetades ettevõtte juhtidele ja spetsialistidele nende tehnoloogiate kasutamist.

Koolitaja Eneli Eljand

Eneli töötab ettevõtete andme- ja ressursihaldussüsteemide disaini ja juurutamisega, tegeledes igapäevaselt andmete koondamise, puhastamise, struktureerimise, andmevoogude ühendamise ja automatiseerimisega ehk nende andmeteaduse tegevustega, mis moodustavad andmeteadurite töömahust põhilise osa.

Registreerimisvorm

Koolituse kohtade arv on piiratud. Registreerimisel arvesta, et kohustuslik on läbida kõik kuus koolituspäeva.